Саеми

Саемите обезбедуваат високо флексибилна средина во која може да се постигне широк спектар на продажни и маркетинг цели, од прибирање на продажни потенцијали и лансирање на нови производи, до градење на бренд имиџ, одржување на односи со клиенти и именување на нови застапници.

Со богатството на изложбените можности, од присуството на штандови и спонзорство, до семинари, натпревари и доделување награди, Скопски Саем нуди динамична средина за вашата продажба и вашите маркетинг активности.
Со нивните цврсто фокусирани профили и внимателно таргетирана публика, трговските изложби се многу ефективни за продажба и маркетинг платформа. Скопски Саем е посветен на обезбедувањето на деловни контакти кои создаваат вредност за секој клиент.

 

Новости