Работно време и влезници за саемите на Книга, Образование и Туризам

Работно време за посетители: 10:00 - 20:00 часот

Цена на влезница: 30 денари

Организирани групни посети: 20 денари

 

Новости