Медиа брифинг за 14от Меѓународен саем на градежништво, градежни материјали и градежна механизација и 7от RealExpo - Меѓународен саем на недвижности .

 

Новости