14. Меѓународен саем на градежништво, градежни метеријали и градежна механизација – САЕМ НА ГРАДЕЖНИШТВО 2017


14. Меѓународен саем на градежништво, градежни метеријали и градежна механизација – САЕМ НА ГРАДЕЖНИШТВО 2017
7.Саем за недвижности и инвестиции –  Real Expo


Меѓународниот сaeм на грaдeжништвo, грaдeжни мaтeриjaли и грaдeжнa мeхaнизaциja, претставува значајна специјализирана манифестација која подразбира сестрана промоција на оваа стопанска гранка на производителите од Македонија и од странство. 

Овој саем претставува специјализиран и суштински бизнис настан од градежната и архитектонскаскта гранка во Република Македонија и регионот. Програмот на изложување ги опфаќа сите гранки почнувајќи од планирање, проектирање до финална изградба.

Во рамките на овој саем по седми пат ќе се одржи Саемот за недвижности и инвестиции Real Expo 2017. Основната цел е да ги собере сите релевантни фактори на едно место, кои ќе ги презентираат сегашните и идните проекти, како и да воспостават нови бизнис контакти помеѓу претставниците на градежниот сектор, широката публика и јавните институции. 
 

Новости