А Г Р О Ф У Д 2011


А Г Р О Ф У Д 2011
A G R O F O O D 2011

Меѓународен саем за широка потрошувачка
International fair of consumer goods

15-19.11.2011


Контакт:
Магдалена Хамбова, Проект менаџер
Т. +389 2 3218 350
М.+389 70 363 511
hambova@skopjefair.com.mk
agrofood@skopjefair.com.mk

Игор Димитријевиќ, Проект менаџер
Т. +389 2 3218-313
М. +389 70 306-498
dimitrijevic@skopjefair.com.mk


Meѓународниот саем за широка потрошувачка АГРОФУД 2011, претставува спој на повеќе саемски манифестации:

61.Меѓународен саем на храна, пијалоци и стоки за широка потрошувачка
61.Меѓународен саем на машини, опрема за амбалажирање и внатрешен транспорт
52.Меѓународен саем на тутун и машини
39.Меѓународен агроиндустриски саем
20.Меѓународна изложба на вино и јаки алкохолни пијалоци
Национални претставувања


Програма на изложување

• брашно, леб, бели пецива, слаткарски производи и сточно брашно
• маслодајни и индустриски билки, зрнести култури, овошје и зеленчук
• овошни сокови и безалкохолни пијалоци
• млеко и млечни производи
• конзервирани производи, готови и полуготови јадења
• пиво и други производи од пиварската индустрија
• месо и месни производи
• мед, производи од мед и опрема за пчеларство
• сите видови на кафе
• семенски материјали
• средства за заштита на растенијата
• опрема за сточарски фарми
• опрема за млекарници, кланици и други преработувачки капацитети
• ветеринарни препарати и инструменти
• хортикултура и уредување на дворови и јавни тревни површини

Статистички податоци за изложбен програм
• 36% храна и пијалоци
• 27% земјоделска механизација
• 20 % амбалажа
• 5 % семенски материјал
• 12 % останато

Општи показатели за Агрофуд 2010
• 20 000 посетители
• 150 директни изложувачи
• 300 индиректни изложувачи

Придружни манифестации
• Промоции на производни програми и нови производи
• Демонстрации на машини и опрема
• Дегустација и стручно оценување на тутун и производи од тутун
• Дегустација и стручно оценување на вино и јаки алкохолни пијалоци
• Дегустација на храна
• Организирање на натпревари во кулинарство
• ЕКО ЕТНО МАКЕДОНИЈА и вкусот на традицијата

Стратешки партнери во организирањето на оваа саемска манифестација се:
• Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија
• Сојуз на стопански комори на Македонија( Агро-бизнис комора)
• Стопанска комора на Македонија


Составен од повеќе саемски приредби кои по својата програма се поделени по хали, АГРОФУД 2011 ќе претставува атрактивна изложба на која ќе има можност да се презентира понудата и побарувачката на целокупниот стопански сектор од Република Македонија и регионот.

Покрај богатата изложбена програма, планирана е и богата работна програма која во себе ги вклучува стручните презентации, форуми, презентации, рабони семинари, организирани од соодветни стручни институции како Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Македонија, Сојузот на стопански комори, Земјоделски факултет, Ветеринарен факултет и други невладини и меѓународни организации.ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА УЧЕСТВУВАТЕ НА 2011

• Промовирајте ги своите производи и услуги пред пошироката деловна публика и посетителите

• Направете директен контакт на едно место со компании заинтересирани за вашите производи и услуги

• Зголемете ја директната продажба и можностите за продажба во земјата и регионот

• Откријте нови можности за инвестиции во земјоделскиот сектор

• Сретнете се и соберете искуства од водечките компании од регионот и земјите од ЕУ за производство на храна и пијалоци и користењето на финансиските средсвата од фондовите од наменети за таа цел


ПОСЕБНО ИЗДВОЈУВАМЕ

• ИЗЛОЖБИ
- храна, пијалок и амбалажа
- земјоделска механизација
- сточарска изложба
- ден на органско производство на РМ, во организација на Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ

• АКТУЕЛНИ ТЕМИ
- Користење на средства од ЕУ и размена на искуства со учесници кои се од земјите од ЕУ
- Органска храна
- Рурален развој
- Од суровина до бренд
-Стандардизација на квалитет

• ПРОМОЦИИ
-На најдоброто од Македонија
- Регинални претставувања на стопнаството

• НОВИНИ НА ОВОГОДИНЕШНИОТ САЕМ
- Гастро фестивал
- Фестивал на виното, придружен со секојдневен настап на музички групи


 

 

Новости